- AFT RVS - http://www.aft-rvs.nl -

Disclaimer

Posted By beheerder On 23 maart 2012 @ 10:11 In | Comments Disabled

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij AFT RVS. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AFT RVS is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AFT RVS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AFT RVS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AFT RVS geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


Article printed from AFT RVS: http://www.aft-rvs.nl

URL to article: http://www.aft-rvs.nl/disclaimer/

Copyright © 2012 AFT RVS. All rights reserved.